W dniu 24 sierpnia 2019r. odbyło się spotkanie podsumowujące "Wakacje z tradycją - warsztaty rękodzielnicze" - były podziękowania, nagrody, wyróżnienia i dyplomy. Atmosfera jak zawsze była bardzo sympatyczna. Raz jeszcze dziękuję wszystkim osobą, dzięki którym mogliśmy zrealizować to zadanie - Pani Minister Annie Gembickiej, Pani Wójt Magdalenie Korpolak-Komorowskiej, Panu Grzegorzowi Wiśniewskimu i Panu Grzegorzowi Ruczewskiemu. Dziękuję naszym fantastycznym twórcą - obecnym na spotkaniu Państwu Aleksandrze i Krzysztofowi Zawackim oraz tym nieobecnym Pani Krystynie Zagrabskiej, Pani Anitce Koralik i Panu Wojciechowi Solka. Także wszystkim uczestnikom warsztatów, którzy przybyli na spotkanie i ich rodzicom. A także tym którzy aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Dziękuję Pani Elżbiecie Sadowskiej za obecność oraz wszystkim obecnym i do następnych Wakacji....